Structuur Digidact


Bezoekers voor de Stichting Digidact (samenwerken in onderwijs en ict): klik hier.

Digidact. Digitaal Handboek voor docenten Nederlands als vreemde taal

Digidact is het resultaat van een gezamenlijk project van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht. Initiatiefnemer was het Steunpunt Nederlands als vreemde taal. Het project is gefinancierd door de Nederlandse Taalunie en door het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal. Uitvoerders waren Nicky Heijne en Katja Verbruggen. Projectcoördinator was Alice van Kalsbeek.

Digidact bestaat vooralsnog uit twee modules voor docenten en trainers Nederlands als vreemde taal: ‘Beroepsgerichte taalvaardigheid’ en ‘Zelf materiaal maken’, maar de bedoeling is dat er nog meer komen. De modules kunnen worden gebruikt voor cursussen, bij nascholingen en in opleidingen. De docenten kunnen de modules voor een deel zelf doorwerken. Binnen de omgeving van Wikieducatie kunnen docenten Nederlands als vreemde taal hun kennis en expertise delen door aanvullingen op de modules te plaatsen.

Het Portfolio voor docenten Nederlands als vreemde taal vormt een uitstekend kader voor de diverse modules. In het Portfolio zijn competenties geformuleerd op het gebied van didactiek, beroepsgerichte taalvaardigheid, interculturele competenties en samenwerking/organisatie. Deze competenties hebben ook als richtlijn gediend voor de inhoud van beide modules.

Uitgangspunten

Eindtermen

Verantwoording

Module: Beroepsgerichte taalvaardigheid

Module: Zelf lesmateriaal maken

Module: Interculturaliteit in het taalonderwijs