Verantwoording

In de theoretische gedeeltes van Digidact hebben wij er steeds naar gestreefd een samenvatting te geven van de laatste inzichten op dat specifieke gebied. Daarvoor hebben wij gebruik gemaakt van recente publicaties op het gebied van Nederlands als vreemde of tweede taal. Om de teksten op het web zo leesbaar en compact mogelijk te houden hebben wij ervoor gekozen binnen de tekst niet met literatuurverwijzingen of een notenapparaat te werken. Gebruikers van Digidact kunnen per module onder de knop Verder Lezen een literatuurlijst vinden van alle gebruikte publicaties. Op die manier kunnen zij zich desgewenst verder verdiepen in de theorie.

Een enkele keer wordt bij de opdrachten gebruik gemaakt van opdrachten uit een bestaande methode. Aan de hand van die opdrachten wordt de gebruiker van Digidact bewust gemaakt van aspecten die een rol spelen bij het vervaardigen van lesmateriaal. In die gevallen wordt altijd onder de opdracht vermeld uit welke methode hij afkomstig is. Een complete beschrijving van de publicatie is dan te vinden in de literatuurlijst onder de knopVerder Lezen.

Nicky Heijne
Katja Verbruggen

1 juni 2009

 

De module ‘Interculturaliteit in het taalonderwijs’ gaat uit van dezelfde uitgangspunten en volgt hetzelfde stramien als de andere twee modules van Digidact.

Marijke Huizinga

5 november 2012