Module: Zelf lesmateriaal maken

iDevice-pictogram

Inleiding

Er is veel lesmateriaal op de markt voor het onderwijs Nederlands als tweede taal. Soms vindt u daartussen precies wat u nodig hebt, maar vaak vindt u dat ook niet. Het materiaal past vaak niet bij uw onderwijs van het Nederlands in een vreemde-taalomgeving, of het sluit niet aan bij uw opvattingen, of bij uw doelgroep. In dat geval moet u zelf aan de slag om geschikt lesmateriaal te ontwerpen. Deze module biedt u een beknopte samenvatting van de laatste theoretische inzichten die het ontwerpen van kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal zullen ondersteunen. Daarnaast zijn per vaardigheid opdrachten opgenomen die u laten reflecteren op het ontwerpproces. Ten slotte vindt u bij Verder lezen een literatuurlijst, waarmee u naar behoefte uw kennis nog kunt uitbreiden.

  Luisteren Theorie Opdrachten
  Spreken Theorie Opdrachten
  Schrijven Theorie Opdrachten
  Woordenschat

Theorie Opdrachten

  Grammatica Theorie Opdrachten