Module: Interculturaliteit in het taalonderwijs

iDevice-pictogram Inleiding

Als u als docent Nederlands geeft aan buitenlandse studenten, is van groot belang dat u behalve taal, ook cultuur onderwijst. Cultuur en taal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om adequaat te kunnen communiceren in het Nederlands, is het nodig dat de studenten interculturele competenties verwerven. Omdat cultuur vaak onbewust aanwezig is, is bewustwording daarbij een sleutelbegrip. Dit geldt zowel voor de eigen cultuur als de cultuur verbonden met de te leren taal. Daarom moet iedere taaldocent - of het Nederlands nu zijn moedertaal is of een vreemde taal- zich verdiepen in beide culturen om resultaatgericht te kunnen lesgeven.

Wat dat concreet inhoudt en hoe deze interculturele competenties vorm kunnen krijgen in de praktijk van het onderwijs, is het onderwerp van deze module.

In deze module komen acht onderwerpen aan de orde. Vijf ervan zijn gesplitst in een onderdeel theorie en praktijkopdrachten.

 

Drie opvattingen over cultuur in taalonderwijs
Theorie

Opdrachten


Culturele botsingen
Theorie

Opdrachten


Cultuur en de lessituatie
Theorie

Opdrachten


Interculturele competentie
Theorie

Opdrachten


Interculturele competentie en de onderwijssituatie
Theorie

Opdrachten