Eindtermen

De eindtermen van de modules Beroepsgerichte Taalvaardigheid en Zelf lesmateriaal ontwikkelen zijn gebaseerd op de competenties uit het Portfolio voor Docenten Nederlands als vreemde taal die betrekking hebben op beide modules.

Om aan alle eisen die de eindtermen bevatten te voldoen moet een docent de benodigde linguïstische, socio-culturele, pragmatische en strategische kennis en vaardigheden die bij de verschillende eindtermen horen geïntegreerd kunnen toepassen.

Eindtermen Beroepsgerichte taalvaardigheid

Eindtermen Zelf lesmateriaal ontwikkelen

Eindtermen Interculturaliteit in het taalonderwijs