Eindtermen Interculturaliteit in het taalonderwijs

De eindtermen van de module ‘Interculturaliteit in het taalonderwijs’ zijn gebaseerd op de interculturele competenties voor vreemde taaldocenten zoals die zijn geformuleerd in Intercultural competences for Foreign Language Teachers (Van Kalsbeek 2010)