Eindtermen Zelf lesmateriaal maken

De docent is in staat vanuit een visie op vreemde talenonderwijs het leerdoel te formuleren voor/met een groep en daarbij passend lesmateriaal te selecteren en te ontwikkelen.

Selecteren en beoordelen
De docent is in staat om geschikt materiaal te herkennen en te selecteren. Dit betekent dat de docent

 • bronnen kent waar geschikt materiaal is te vinden;
 • de moeilijkheidsgraad van (authentieke) teksten kan bepalen;
 • materiaal kan selecteren dat aansluit bij het niveau en de interesse van de groep;
 • bekend is met moderne media zoals streaming video.

Ontwikkelen
De docent kan het geselecteerde materiaal geschikt maken voor gebruik in de dagelijkse onderwijspraktijk. Hiertoe is het noodzakelijk dat de docent:

 • bekend is met de huidige visies op taalonderwijs;
 • een groot aantal werkvormen kent;
 • diverse soorten vragen kan opstellen;
 • de voor- en nadelen van verschillende typen vragen kent;
 • verschillende typen oefeningen kan toepassen;
 • een opbouw in taken kan aanbrengen;
 • in staat is authentiek materiaal te herschrijven;
 • bekend is met programma’s voor het maken van lesmateriaal, zoals ‘hot potatoes’.