Doelen onderwijs

iDevice-pictogram

 

  1. Leerders moeten een attitude ontwikkelen die bijdraagt aan culturele bewustwording: wat is je eigen culturele bagage en hoe krijg je een juist beeld van de nieuwe cultuur? Hoe los je culturele misverstanden op? Hoe open ben je naar de nieuwe cultuur?

  2. Leerders moeten kennis hebben van de taal en van de cultuur: ze moeten weten hoe welke voornaamwoorden er zijn en hoe je een vraagzin maakt. Ze moeten ook weten dat Vlaanderen geen president heeft en dat elk schoolkind in Nederland leert zwemmen.

  3. Leerders moeten vaardigheden leren in het gebruiken van de taal en van de cultuur: ze moeten leren hoe ze de klanken uitspreken en hoe de intonatie van de nieuwe taal is. Ze moeten ook weten wat ze moeten doen op een Sinterklaasfeest en hoe ze met een Nederlandse of Vlaamse docent moeten omgaan.

 

Er is gebleken uit onderzoek [o.a. Sercu 2005] dat er in het onderwijs van taal en cultuur vooral aandacht is voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden maar dat het ontwikkelen van een attitude het meest basaal en daardoor het meest belangrijk is. Het ontwikkelen van een attitude krijgt in deze module daarom veel aandacht.