Interculturele competentie

iDevice-pictogram

NVT-leerders moeten behalve communicatief competent, ook intercultureel competent worden. De NVT-docent moet ervoor zorgen dat zijn cursisten gesprekken kunnen voeren met mensen die deel uitmaken van een andere cultuur. Daarvoor is het noodzakelijk dat de leerders zich realiseren dat ook zij zélf deel uitmaken van een aparte cultuur die nauw verbonden is met hun taal. Ze moeten zich bewust worden van hun eigen culturele waarden om zicht te kunnen krijgen op de cultuur verbonden met de te leren taal.

linguïstisch competent zijn), maar je moeten ook weten in welke situaties je de taalvormen kunt gebruiken (pragmatisch competent zijn), op welke manieren je gesprekken voert (discursief competent zijn) en hoe je dingen kunt bereiken in je gesprekken (strategisch competent zijn). Deze vier competenties samen maken iemand intercultureel competent.

Hoe in de les om te gaan met deze competenties komt aan de orde in Interculturele competentie en de lessituatie.