Cultuur en de lessituatie: theorie

iDevice-pictogram

Veel lesmateriaal en teksten uit het NVT-onderwijs is geschreven vanuit het perspectief van het onderwijs dat in het land van de auteur wordt gegeven, vaak impliciet en in discussies over het vak wordt ook vaak van dit perspectief uitgegaan. Dit perspectief is gebaseerd op verschillende ideeën. Er leeft bijvoorbeeld het idee dat alle studenten zoveel mogelijk dezelfde kansen moeten krijgen. Een ander idee is dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Dit idee is een reactie op het klassikale, frontale leren waarbij de docent de hoofdrol vervult en wordt ook wel het Nieuwe Leren genoemd. Zie het volgende filmpje:

Bovengenoemde ideeën kunnen zorgen voor culturele misverstanden in de NVT-situatie.

Aan de orde komen achtereenvolgens de rol van de docent, de rol van de student, het pedagogisch klimaat, lesmateriaal en klassenmanagement.