Interculturele competentie in de onderwijssituatie: theorie

iDevice-pictogram

In de NVT-les is de docent de bemiddelaar tussen de te leren taal en cultuur en de taal en cultuur van de studenten. Aan hem de taak om te laten zien hoe taal en cultuur samenhangen en hoe er culturele misverstanden kunnen optreden. Aan hem de taak om de studenten cultureel competent te maken. Wat culturele competentie inhoudt, staat in het vorige onderdeel. In dit onderdeel worden enkele geschikte werkvormen besproken om deze inhoud in de onderwijssituatie voor het voetlicht te brengen.

Als u de opdrachten wilt doen bij dit onderdeel, ga naar Interculturele competentie en onderwijssituatie: opdrachten 1, 2 en 3