Het begrip ‘cultuur’

iDevice-pictogram

‘Cultuur is de collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere' (Hofstede 2005).

Deze cultuur is niet aangeboren maar de mens leert hem aan in de sociale omgeving waarin hij opgroeit: in het gezin, op straat, op school en op het werk. Deze cultuur blijft niet steeds hetzelfde maar is dynamisch, dat wil zeggen. sterk aan verandering onderhevig. Dit laatste wordt duidelijk als je bijvoorbeeld bekijkt hoe schoolkinderen van nu hun vrije tijd doorbrengen en dat vergelijkt met de ervaringen uit je eigen jeugd.

 

Uit: Hofstede en Hofstede 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Illustratie van de drie niveaus van mentale programmering van Hofstede.
Uit: Hofstede en Hofstede 2005.