Verder lezen

Brooks, N. (1986). Culture in the classroom. In: Culture Bound, Bridging the cultural gap in language teaching, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0521310458.

Baalen, C. (2003), Ludo Beheydt, Alice van Kalsbeek, Cultuur in taal, Interculturele vaardigheden voor docenten Nederlands aan anderstaligen, Utrecht: NCB, ISBN 905517419X.

Claes, M. (2007), Marinel Gerritsen, Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief, Bussum: Coutinho, ISBN 9789046900819.

Coole, D. (2010), Anja Valk, Actief met taal, didactische werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum: Coutinho, ISBN 9789046901984.

Decavele, A. (2003), Lieve de Wachter, The acquisition of intercultural communicative competence. Some guidelines for better results on the "intercultural competenc" level, In: Leven in talen, Bijdragen tot de vreemde-talendidactiek. Leuven: Interfacultair Instituut voor Levende Talen.

Esch, K. (2007), Astrid Eelkema, De mvt-docent als onderzoeker. Een Europees perspectief. In: LT jaargang 8, nummer 2.

Hofstede, G. en G. Hofstede(2005), Allemaal Andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam: Uitgeverij Contact, ISBN 9789025426811.

Huizinga,M. (1995) en Alice van Kalsbeek, Culturele aspecten. In: Hulstijn, J.H. e.a. (red) Handboek Nederlands als Tweede Taal in de volwasseneneducatie. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, ISBN 9028022287.

Huizinga, M. (1996), Alice van Kalsbeek, Kijk op de klas, Amsterdam: VU Uitgeverij, ISBN 9053835067.

Kalsbeek, A. van (2006) Culturen contrasteren: een zinvolle taak? In: Ph.Hiligsmann, L. Beheydt, L.Degand. P. Godin & S.Vanderlinden (eds) Neerlandistiek in Frankrijk en in Franstalig België/ Les études néerlandaises en France et en Belgique francophone. Presses UCL, p. 397-413, ISBN 9782872098149.

Kalsbeek, A. (2007), Katja Verbruggen, Portfolio: Meer dan een mak. Over de rol van een portfolio bij de professionalisering van docenten Nederlands als Vreemde taal. In: Neerlandistiek in contrast, Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum, Amsterdam: Rozenberg Publishers, ISBN 9789051709612.

Kalsbeek, A. (2010). Cultuur in het onderwijs Nederlands als tweede taal: auteurskwaliteiten of docentvaardigheden? In: Vakwerk 6 Amsterdam VU Reprografie, ISBN 9789080897182.

Korthagen, F. (2004), In search of the essence of a good teacher: towards a more holistic approach in teacher education. In: Teaching and Teaching Education 20.

Kramsch, C. (1993). Context and culture in language teaching, Oxford: Oxford University Press, ISBN 9780194371872.

Pinto, D. (1990). Interculturele communicatie. Drie-stappenmethode voor het doeltreffend overbruggen en managen van cultuurverschillen. Houten/Zaventhem: Bohn Stafleu Van Loghum bv, ISBN 9014043791.

Pleij, Herman (2003), De herontdekking van het Nederlands. Over vaderlandse mentaliteiten en rituelen. Amsterdam: Prometheus, ISBN 9044603124.

Quist, G. (2007). Taal, cultuur en interculturele communicatie: tekst als cultuurtekst in de NVT-klas. In: Neerlandistiek in contrast, Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum, Amsterdam: Rozenberg Publishers, ISBN 9789051709612.

Sercu, L. e.a. (2005) Foreign Language Teachers and Intercultural Competence. An International investigation. Clevedon- Buffalo- Toronto: Multilingual Matters Ltd, ISBN 9781853598432.

Vismans, R. (2003). L'expression de la politesse en néerlandais contemporain. In: Marie-Thérèse Claes, Philippe Hiligsmann, Jan Walravens (red): Interculturele studies Association des néerlandistes de Belgique francophone. ISSN 1377-7645.