Culturele botsingen: theorie

iDevice-pictogram

Hoe ga je om met misverstanden veroorzaakt door contacten tussen de verschillende culturen? Want vaak komen culturele verschillen pas tot uiting als er een communicatiestoornis optreedt. Dat doe je in drie stappen. De eerste stap is bewustwording van je eigen cultuur. Dat doe je door als het ware op een afstandje van jezelf te gaan staan en door de ogen van een buitenstaander naar je eigen cultuur te kijken. Dit wordt ook wel dubbelperspectief genoemd. Voorbeelden: welke feesten zijn er bij ons en hoe vieren we feesten, wat eten we graag en wat niet? Maar ook: hoe denken wij over vrijheid van meningsuiting? Welke schilders hebben ons beroemd gemaakt in de wereld? Dit is een proces van introspectie maar kan in het taalonderwijs ook heel goed in een groep worden gedaan. De culturele waarden zijn het lastigst boven tafel te krijgen.

Als u de opdracht wilt doen bij dit onderdeel, ga naar Culturele botsingen: opdracht 1

De tweede stap is die van het maken van een vergelijking tussen je eigen cultuur en de nieuwe cultuur. Je onderzoekt de verschillen tussen beide culturen en daarbij stuit je zeker ook op overeenkomsten. Deze laatsten moeten zeker aandacht krijgen omdat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de communicatie en aan begrip tussen beide culturen en al te negatieve stereotypen kunnen voorkomen. Stereotypen zijn vooroordelen zoals ‘Nederlanders zijn gierig', ‘Fransen zijn arrogant'. Ze zijn ook wel omschreven als ‘halve waarheden': beweringen waarvan een deel waar is en een deel niet.

Als u de opdrachten wilt doen bij dit onderdeel, ga naar Culturele botsingen: opdrachten 3, 4 en 5

Als je twee culturen vergelijkt, noem je dat interculturele vergelijking. Zijn er meer dan twee culturen betrokken bij de vergelijking, dan spreek je over crossculturele vergelijking. Als je probeert te komen tot één cultuur in een globale wereld, door de nadruk te leggen op de overeenkomsten, dan heet dat de transculturele aanpak.

Als u de opdrachten wilt doen bij dit onderdeel, ga naar Culturele botsingen: opdrachten 2, 6 en 7

Als laatste stap bepaal je hoe je omgaat met de verschillende culturen. Wat neem je over en wat niet? Je moet daarbij als het kan, je eigen lijn volgen en zorgen dat je niet je eigenheid verliest.