Drie opvattingen over cultuur in taalonderwijs: opdrachten