Opdracht 2

iDevice-pictogram

Bedenk drie waarden in uw cultuur over opvoeding. Schrijf ze op en vergelijk de antwoorden met iemand anders.

  1. Kinderen moeten/mogen niet …..

  2. Kinderen moeten/mogen niet …..

  3. Kinderen moeten/ mogen niet ….