Opdracht 3

IDevice Icon

Bedenk een vijf-minuten-presentatie over één van de genoemde onderwerpen (zie theorie). Kies onderwerpen die uw studenten leuk zouden vinden. Schrijf kernwoorden op. Gebruik indien nodig internet. Oefen in de klas. Vraag over welke onderwerpen uw studenten graag iets zouden willen horen.