Opdracht 5

iDevice-pictogram Reflectie-opdracht
Kijk naar de vooroordelen die u hebt genoemd in opdracht 3 en 4. Hebt u een idee waar de beeldvorming in die vooroordelen vandaan komt?