Dialoog tussen studenten

iDevice-pictogram

Een dialoog tussen studenten onderling kan ook een goede manier zijn om interculturele competentie aan te leren. De werkvorm die daarvoor het meest geschikt is, is groepswerk. Door samen een opdracht uit te voeren, krijgen de studenten zicht op de culturele bagage van de anderen en van henzelf. Behalve de culturele verschillen en overeenkomsten tussen hun eigen cultuur en die van de vreemde taal die ze leren, kunnen ze in groepsopdrachten ook bespreken hoe ze het beste met die vreemde taal kunnen omgaan zonder hun eigenheid te verliezen.

Een voorbeeld:
De studenten lezen een tekst over de ‘cadeaucultuur' in Nederland/Vlaanderen: bij welke gelegenheid geef je wat voor soort cadeau aan iemand. Wat geef je aan je beste vriendin op haar bruiloft? Wat geef je aan je schoonmoeder als ze jarig is? Hoe reageer je als je cadeaus krijgt? Pak je ze uit en wat zeg je als je iets al hebt? In de tekst wordt ook informatie gegeven over de mogelijkheid om bonnen te geven: cadeaubonnen, theaterbonnen, boekenbonnen etc.

Vervolgens gaan ze in groepen praten over twee vragen:

1. Hoe is de cadeaucultuur in jouw land op bovengenoemde punten?

2. Als jij in Nederland woonde, hoe zou jij dan omgaan met het geven en krijgen van cadeaus?

Er is per groep een voorzitter die moet rapporteren en op vraag twee moet per groep één antwoord komen.