Effectiviteit van de vraag

iDevice-pictogram

In hoeverre het vragen stellen ook effectief is, hangt af van een aantal criteria:

  • Duidelijkheid: begrijpen de leerders niet alleen de vraag, maar ook het soort antwoord dat van ze verwacht wordt?
  • Leerwaarde: is de vraag relevant voor het geleerde? Daagt de vraag uit tot het geven van taalproductie die samenhangt met het geleerde of is het vragen stellen meer een kwestie van tijdvulling?
  • Interessant: vinden de cursisten de vraag interessant, uitdagend, stimulerend?
  • Beschikbaarheid: is het antwoord op de vraag voor de meeste cursisten beschikbaar of is de vraag te moeilijk voor het grootste deel van de groep?
  • Variatie: is er slechts één antwoord op de vraag of daagt de vraag uit tot het geven van verschillende, gevarieerde antwoorden?

Natuurlijk is het van belang dat u ook met interesse naar de antwoorden van de cursisten luistert en ieders mening met respect bejegent.