Instructies geven: theorie

iDevice-pictogram

 

U bent als docent de regisseur van de taalles. Misschien bent u heel erg aanwezig voor de klas, of misschien vindt u het prettiger om de taalleerders tamelijk vrij te laten en meer als coach op te treden. Het is hoe dan ook belangrijk dat u duidelijk maakt wat er moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren. In dit onderdeel gaan we in op instructies geven. We geven u eerst antwoord op de vraag wat goede instructies zijn en noemen daarna een paar manieren van instructies geven. We sluiten af met een paar tips voor goede instructietaal.

 

Kenmerken van goede instructietaal

Manieren van instructies geven

Algemene tips voor het geven van instructies