Non-verbale communicatie: theorie

iDevice-pictogram

In een gesprek gaat de aandacht meestal uit naar het verbale gedeelte, dat wat iemand zegt. Mensen besteden veel minder aandacht aan de non-verbale communicatie en de betekenis daarvan. Onderzoek uit de Verenigde Staten heeft aangetoond dat maar een klein gedeelte van de menselijke gevoelens en houdingen via woorden wordt overgebracht (slechts 7%). Een groot deel van de boodschap wordt overgebracht via stemintonatie (38%) en via non-verbale uitdrukkingen (55%). In het taalonderwijs zetten docenten non-verbale communicatie vaak in om iets te verduidelijken, om iemand aandacht te geven of juist terecht te wijzen, om feedback te geven, enz.. Anderzijds kan de docent ook onbewust signalen afgeven die door de cursist als onplezierig of onprettig worden ervaren (ongeduldig met hand of voet tikken, fronsen, iemand niet aankijken, te veel of juist te weinig afstand bewaren), of die verwarrend zijn (bewegingen maken die niets met de uitleg te maken hebben). Het is daarom van belang dat u zich bewust bent van uw non-verbale signalen om te voorkomen dat ze een storend effect hebben op de communicatie. Daarnaast is het belangrijk dat u de non-verbale signalen die de leerder afgeeft, correct interpreteert.

In dit onderdeel van de module bespreken we eerst de verschillende elementen van non-verbale communicatie. Daarna vertellen we wat meer over non-verbale communicatie in het taalonderwijs.

Interessante links:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Non-verbale_communicatie

http://www.fhsu.edu/~zhrepic/Teaching/GenEducation/nonverbcom/nonverbcom.htm

http://www.geocities.com/SiliconValley/Bridge/2786/niels/communic.htm