Instructies geven: opdrachten

U kunt direct de opdrachten maken of eerst de theorie doornemen.

Opdracht 1 en 2 hebben betrekking op Kenmerken van goede instructietaal

Opdracht 3, 4 en 5 gaan over Manieren van instructies geven