Didactische terminologie: theorie

iDevice-pictogram

In dit deel besteden we aandacht aan didactische terminologie. Dat zijn de specifieke woorden die u gebruikt om met de cursisten en collega’s over de leerstof en de onderwijspraktijk te praten. We besteden aandacht aan grammaticale termen, de terminologie die verband houdt met vragen en met het beoordelen van toetsen

Grammaticale terminologie

Terminologie bij vragen

Terminologie bij toetsen

Terminologie bij vakdidactiek