Verder lezen

Bakker, I. de (2008). Markin-knoppenset: de oplossing? Feedback geven op schrijfproducten. In: Les, nummer 152.

Bakker, I. de (2007). Effecten van feedback op Nt2-schrijfproducten, Feedback op maat. In: Les, nummer 146.

Beuningen, C.G van, N.H. De Jong en F. Kuiken (2008), Het effect van correctieve feedback op schrijfproducten van VMBO-T leerlingen.
In: T2-verwerving: Onderzoek ontmoet Onderwijspraktijk, TTWiA 80, jaargang 2008, nummer 2.

Duijm, K. (2007). Hoe terug-voeren vooruit kan helpen. In: Les, nummer 148.

Ebbens, S. e.a. (1996). Effectief leren in de les, Basisvaardigheden voor docenten, Groningen: Wolters-Noordhoff, ISBN 90 01 30751 5.

Geerligs, T. en T. van der Veen (1996). Lesgeven en zelfstandig leren, Assen: Van Gorcum, ISBN 90 232 3129 5.

Kuiken, F. (2004), Focus on Form in het onderwijs Nederlands als tweede taal. In B. Bossers (red.) Vakwerk! Achtergronden van de NT2-lespraktijk. Lezingen NT2-conferentie Heino 2003 (pp. 9-27). Amsterdam: BV NT2.

Kuiken, F. en Ineke Vedder (2000), Dictoglos, Samenwerkend leren in het tweede- en vreemde-taalonderwijs, Uitgeverij Coutinho, Bussum, ISBN 90 6283 215 6.

Truscott, J. (1996). The case against grammar correction in L2 writing classes. In: Language learning 46.

Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0 521 56798 X.

Verboog, M. (2007). Vragen stellen en feedback geven in de klas. Wat kun je daarvoor gebruiken? De methode van Marion Blank. In: Les, nummer 147.