Vragen stellen: theorie

iDevice-pictogram

Tijdens de les bestaat een groot deel van de interactie uit vragen stellen. In dit deel gaan we in op de verschillende soorten vragen die u kunt stellen, op de effectiviteit van de vraag, de manier van vragen stellen en tot slot besteden we nog aandacht aan de manier waarop u kunt reageren op de vragen van uw cursisten.

Soorten vragen

Effectiviteit van de vragen

Manieren van vragen stellen

Vragen van de taalleerder

Als u eerst de opdrachten wilt maken, ga dan naar: Vragen stellen: opdrachten.