Non-verbale communicatie: opdrachten

U kunt direct de opdrachten maken of eerst de theorie doornemen.

Opdracht 1, 2 en 3 hebben betrekking op Elementen van non-verbale communicatie

Opdracht 4 en 5 gaan over Non-verbale communicatie in het taalonderwijs