Feedback geven: opdrachten

U kunt direct de opdrachten maken of eerst de theorie doornemen.

Opdracht 1 en 2 sluiten aan bij Waarom feedback?

Opdracht 3 en 4 hebben betrekking op vormen van feedback. Ga naar Feedback op spreekvaardigheid of Feedback op schrijfvaardigheid

Opdracht 5, 6 en 7 gaan over Feedback op schrijfvaardigheid.