Didactische terminologie: opdrachten

U kunt direct de opdrachten maken of eerst de theorie doornemen. Opdracht 1 en 2 horen bij Grammaticale terminologie.

Opdracht 3 en 4 betreffen Terminologie bij vragen.

Opdracht 5 gaat over Terminologie bij toetsen.

Opdracht 6 hoort bij Terminologie bij vakdidactiek.