Woorden semantiseren: opdrachten

U kunt direct de opdrachten maken of eerst de theorie doornemen. Opdracht 1 en 2 horen bij Wat vertel ik over het woord?

Opdracht 3 hoort bij Problemen bij het semantiseren van woorden.

Opdracht 4, 5 en 6 hebben betrekking op Diepere woordkennis.