De rol van de student

iDevice-pictogram

Een goede student is niet iemand die passief afwacht tot hem gezegd wordt wat hij moet doen. Hij werkt vaak zelfstandig en heeft initiatief. Dat laatste blijkt uit de houding van de student in de klas: hij stelt veel vragen en is kritisch op zowel wat hij leert als hoe hij leert. Hij onderbreekt de docent in zijn betoog wanneer hij een vraag heeft die niet kan worden uitgesteld. Ook checkt hij waar mogelijk zijn eigen vorderingen. Hij is geen passieve consument maar heeft een actieve, mondige houding. Ook moet de student in staat en bereid zijn in groepsopdrachten samen te werken met andere studenten. Hij heeft daarvoor ook sociale vaardigheden nodig zoals feedback geven en ontvangen.

Als u de opdrachten wilt doen bij dit onderdeel, ga naar Cultuur en de lessituatie: opdrachten 1, 2 en 3