Lesmateriaal

iDevice-pictogram

Er is in lesmateriaal veel aandacht voor een grote variatie van activerende didactische werkvormen. Ze moeten de student bij de les houden, het leren veraangenamen en de resultaten verbeteren. Studenten werken veel in groepjes (twee- of drietallen, de helft van de klas) die verschillende opdrachten krijgen. Ze moeten soms bewegen en lopen in de klas waarbij ze opdrachten moeten uitvoeren als ‘zoek iemand die ....', of ze werken in binnen- en buitencirkels. Ook werken ze veel in groepen (tweetallen, drietallen, de helft van de klas) die verschillende opdrachten krijgen.

Als u de opdrachten wilt doen bij dit onderdeel, ga naar Cultuur en de lessituatie: opdrachten 4 en 5