Opdracht 7

iDevice-pictogram
Vergelijk de aspecten uit uw cultuur die u hebt genoemd in opdracht 6 met die in de Nederlandse cultuur. Schrijf steekwoorden op en zoek daarna (indien mogelijk) iemand met dezelfde cultuur die de opdracht ook heeft gedaan en vergelijk de antwoorden. Denk aan ceremonies, manier van kennisgeving, reacties van de omgeving, feesten, cadeaus, religieuze aspecten etc. Zoek verschillen maar ook overeenkomsten. Zoek een native speaker om u te helpen als dat nodig is.


1. Rituelen bij de geboorte van een kind.

2. Rituelen bij een huwelijk.

3. Rituelen bij een overlijden.