Opdracht 6

iDevice-pictogram

Beschrijf een van de volgende aspecten uit uw cultuur alsof u ze aan een buitenlander die uw land niet kent, moet uitleggen. Schrijf steekwoorden op en zoek daarna (indien mogelijk) iemand met dezelfde cultuur die de opdracht ook heeft gedaan en vergelijk de antwoorden. Denk aan ceremonies, manier van kennisgeving, reacties van de omgeving, feesten, cadeaus, religieuze aspecten etc.

1. Rituelen bij de geboorte van een kind.

2. Rituelen bij een huwelijk.

3. Rituelen bij een overlijden.