Non-verbale communicatie in het taalonderwijs

iDevice-pictogram

Non-verbale communicatie kan in de les bewust ingezet worden om bepaalde doelen te bereiken:

De instructies begrijpen

Woorden uitleggen (semantiseren)

Snel de receptieve kennis van de taalleerder vergroten

Feedback geven

Als u eerst de opdachten wilt doen bij dit onderdeel, ga dan naar Non-verbale communicatie: opdrachten (3 en 4)