Opdracht 2

iDevice-pictogram Wat vertel ik over het woord?

Over woorden valt veel te vertellen. Welke informatie kunt u over de volgende woorden geven (woordsoort, betekenis, collocatie, uitdrukking, polysemie, enz.)?
- uitkijken
- portier
- gek