De kenmerken van goed lesmateriaal

iDevice-pictogram

Zelf lesmateriaal maken is een vaardigheid waarin u beter wordt, naarmate u het vaker doet, nieuwe ideeën uitprobeert en nagaat in hoeverre ze werken. Het is goed om bij het proces van ontwikkelen, uitproberen en verbeteren altijd de kenmerken van goed lesmateriaal in het achterhoofd te houden.

Goed lesmateriaal

    Materiaal dat er leuk uitziet, interessant is voor de leerders, uitdagend is voor de leerders, een spelelement bevat, motiveert zowel de leerder als de docent.


    De uitvoering van het ontwerp draagt bij aan de beoogde effecten. Met andere woorden de leerder oefent wat u wilt dat hij oefent. Van elk onderdeel van het materiaal moet u in staat zijn om aan te geven dat het bijdraagt aan wat u wilt bereiken.


    De tijd en de energie die het de leerder en de docent kost om het ontwerp uit te voeren moet in een redelijke verhouding staan tot de effecten die ermee bereikt worden.


    Niet alle mensen zijn gelijk. Bij ieder mens zijn een of meerdere intelligenties sterker ontwikkeld dan de andere. Bij de ene leerder is bijvoorbeeld de verbaallinguïstische intelligentie sterk ontwikkeld. Zo’n leerder kan makkelijk zijn gedachten en ideeën onder woorden brengen en houdt van lezen, praten en schrijven. Bij een ander is bijvoorbeeld de visueel-ruimtelijke intelligentie strek aanwezig. Hij werkt graag met grafische voorstellingen, kleuren en beelden. Daarnaast hebben mensen verschillende leerstijlen. Goed lesmateriaal maakt gebruik van een grote variatie in werkvormen zodat ieders sterke kant aan bod komt.


    Het is evident dat lesmateriaal dat aansluit bij de behoeftes en interesses van de leerder de motivatie verhoogt om de inhoud van teksten te begrijpen en de taken uit te voeren.