Woordenschat: opdrachten

U kunt direct de opdrachten doen of eerst de theorie doornemen.

Opdracht 1 hoort bij Incidenteel versus intentioneel leren.

Opdracht 2 heeft betrekking op de verschillende fasen van woordenschatverwerving.

Opdracht 3 heeft als onderwerp het selecteren van woorden en opdracht 4 gaat over het opbouwen van een netwerk van woorden.