Verder lezen

Bakker, I. de (2009). Schrijven in een tweede taal. In: Handboek voor NT2-docenten, Bussum: Coutinho. (te verschijnen 2009)

Bimmel, P.( red.) (2008). Handboek ontwerpen Talen, Amsterdam Vossius Pers UvA, ISBN 9879056295097.

Bossers, B. (2008). Leesvaardigheidstraining in de NT2-klas. In B. Bossers (red.) Klassiek Vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, ISBN 9789085065548.

Bossers, B. (2008). NT2 en het nieuwe leren. In B. Bossers (red.) Klassiek Vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, ISBN 9789085065548.

Bossers, B. (2008). Vormen van grammatica-onderwijs en hun effect op de taalverwerving. In B. Bossers (red.) Klassiek Vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, ISBN 9789085065548.

Gairns, R. & Redman.S. (1986) Working with words. A guide tot teaching and learning vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 052131709.

Hulstijn, J.H. (2008). Oefenen in woord-voor-woord verstaan als vorm van impliciet leren. In B. Bossers (red.) Klassiek Vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, ISBN 9789085065548.

Hulstijn, J.H. e.a. (red) (1995). Handboek Nederlands als Tweede Taal in de volwasseneneducatie. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, ISBN 9028022287.

Klippel, F. (1984). Keep Talking. Communicative fluency activities for language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 052127871.

Kuiken, F. (2008). Focus on Form in het onderwijs Nederlands als tweede taal. In: B. Bossers (red.) Klassiek Vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, ISBN 9789085065548.

Mondria, J. (2008). Mythen over vocabulaireverwerving. In B. Bossers (red.) Klassiek Vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, ISBN 9789085065548.

Rost, M. (2002). Teaching and Researching Listening. Harlow: Pearson Education Limited, ISBN 0582369304.

Scharle.A & Szabo, A.( 2000) Learner Autonomy. A guide to developing learner responsibility. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0521775345.

Verboog, M. (2008). Verstaanbaar spreken: wat helpt en wat niet? In B. Bossers (red.) Klassiek Vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, ISBN 9789085065548.

Verboog, M. (1999) Leren Spreken. Een didactische handleiding voor docenten NT2. Bussum: Coutinho, ISBN 9062831486 CIP.

Lesmateriaal
Boers, T. ea.(2004) Code 1 takenboek. Utrecht: Thiememeulenhoff, ISBN 9006811106.

Boers, T. ea.(2004) Code 2 takenboek. Utrecht: Thiememeulenhoff, ISBN 9006811122.

Meijboom, M, & Norbart, A (1999) Schrijven, schreef geschreven. Schrijfcursus Nederlands voor anderstaligen. Amsterdam: Amsterdam University Press, ISBN 9053563520.