Lezen: opdrachten

U kunt direct de opdrachten maken of eerst de theorie doornemen.

Opdracht 1, 2 en 3 horen bij Intensief versus extensief lezen.

Opdracht 4 gaat over de moeilijkheidsgraad van teksten.

Opdracht 5 en 6 hebben te maken met Verschillende leerdoelen.