Stappenplan

iDevice-pictogram

Vooraf

1 Bepaal het niveau van de doelgroep.

2 Bepaal het leerdoel.

 
De input in de vreemde taal

3 Bepaal de geschiktheid van lees-/en of luisterteksten.

4 Selecteer de woorden en het idioom dat u wilt aanleren.


Voorbereiden

5 Bepaal welke voorkennis u wilt activeren of aanbrengen.

6 Kies een werkvorm om de leerders voor te bereiden op hun taak.


Uitvoeren

7 Kies een werkvorm voor de taak.

8 Ontwerp de opdracht(en).


Evalueren

9 Evalueer het lesmateriaal.