Schrijven: theorie

iDevice-pictogram

Schrijven in een andere taal dan je moedertaal is een complexe taak waarvoor men over een aantal deelvaardigheden van verschillende aard moet beschikken. Sommige van die vaardigheden zijn specifiek voor het schrijven in de tweede of vreemde taal en andere spelen zowel bij het schrijven in de T1 als bij het schrijven in de T2/VT een rol.

Niet alle taalleerders hebben behoefte aan training van de schrijfvaardigheid. Voor een deel van hen zal de focus bij het onderwijs moeten liggen op het uitbreiden van de linguïstische competentie, terwijl voor anderen schrijftraining op zich van belang is. Bedenk voor u een schrijftaak ontwerpt welk doel u met het uitvoeren ervan wilt bereiken. Schrijven kan in de eerste plaats bedoeld zijn ter ondersteuning van het taalverwervingsproces en zodoende de functie hebben taalstructuren en woorden te consolideren. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een nauwkeurig omschreven schrijfdoel en in samenhang daarmee een bepaald type tekst. Een omschrijving van diverse doelen per taalvaardigheidsniveau kunt u bijvoorbeeld vinden in het CEF (Common European Framework of Reference for Languages).

Wat is goed schrijfonderwijs?

Werkvormen