Woordenschat: theorie

iDevice-pictogram

Woorden spelen een essentiƫle rol bij het leren van een taal; ze vormen de bouwstenen van een taal en nemen als zodanig een centrale plaats in binnen het geheel aan kennis dat men van een taal kan hebben. De omvang van de woordenschat is in hoge mate bepalend voor de prestaties op het gebied van lezen, luisteren, spreken en schrijven. Bovendien is het aantal woorden dat men kent weer van invloed bij het aanleren van nieuwe woorden. Alle reden dus om aandacht te besteden aan een systematische aanpak van het woordenschatonderwijs.

Incidenteel versus intentioneel leren

Woorden leren

Tips bij het maken van woordenschatoefeningen

Werkvormen