De kenmerken van een goede taak

iDevice-pictogram

Het spreekt vanzelf dat het een utopie is om opdrachten en taken te ontwerpen die altijd aan alle voorwaarden voldoen, maar het is van belang ernaar te streven dat het lesmateriaal zoveel mogelijk aansluit bij de punten, die onder meer door Kuiken worden genoemd als de kenmerken van een goede taak:

De leerders zijn gemotiveerd om de opdracht uit te voeren.
Leerders moeten zin hebben om een opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld omdat de taak uitdagend is, ze het nut ervan inzien of omdat de taak
een spelelement bevat.

Er is sprake van een informatiekloof.
Als de informatie die nodig is om een opdacht tot een goed einde te brengen, verdeeld is over de leerders zullen ze met elkaar in overleg moeten. Dit bevordert de interactie en leidt tot betekenisonderhandeling.

Er vindt wederzijdse informatie-uitwisseling plaats.
Het is belangrijk dat alle leerders deelnemen aan de uitwisseling van informatie.

De leerder kan zich voorbereiden op de taak.
Het komt de kwaliteit van de interactie ten goede als een leerder zich kan voorbereiden op wat hij moet doen.

De opdracht heeft een duidelijke oplossing.
Een oplossing die leidt tot een duidelijke oplossing heeft meer betekenisonderhandeling tot gevolg dan een
opdracht met een open einde.

De oplossing is convergent.
De kwaliteit van de interactie is het beste gewaarborgd als de leerders met elkaar tot één oplossing moeten komen.

Een aantal vormen die geschikt zijn om een goede taak te ontwerpen zijn:

  • het opstellen van een lijst;
  • het ordenen en sorteren van gegevens;
  • het maken van een vergelijking;
  • het oplossen van een probleem;
  • het uitwisselen van persoonlijke ervaringen;
  • het uitvoeren van een creatieve taak.
Als u een opdracht bij dit onderdeel wilt doen, ga naar Spreken: opdrachten (3).