Opdracht 5

IDevice Icon
Wat zijn uw meningen? Bedenk zelf een antwoord op de vragen (met argumenten). Zoek dan (indien aanwezig) een andere docent, stel hem de vragen en kijk in hoeverre u dezelfde mening hebt en vergelijk uw argumenten.


1. Welke elementen uit het ‘Nederlandse/Vlaamse onderwijs' spreken u aan? Kruis aan:

a. groepswerk
b. activerende werkvormen
c. rol van de docent (begeleider)
d. rol van de student (actief en kritisch)
e. pedagogisch klimaat
f. klassenmanagement


2. Welke van bovengenoemde elementen zijn in uw onderwijs aanwezig?


3. Welke niet? Waarom niet?


4. Welke elementen zou u willen overnemen en welke niet? Waarom wel en waarom niet?