Opdracht 2

iDevice-pictogram Vragen stellen

Er zijn verschillende redenen om vragen te stellen. Hieronder worden ze opgesomd. Kruis aan of u vragen stelt voor de hieronder genoemde doelstellingen.

doelstelling van de vraag

nooit

soms

vaak

achterhalen wat de cursisten al weten over een te behandelen onderwerp of woord

aan de weet komen of het niveau van de leerstof overeenkomt met het niveau van de cursisten

het denken stimuleren

de aandacht van een cursist trekken

interesse wekken voor een onderwerp

een foute gedachtegang opsporen

de mening van de cursisten over een bepaald onderwerp achterhalen

informeren naar persoonlijke zaken

Bepaal op basis van de lijst aan welke punten u nog wilt werken.