Opdracht 3

iDevice-pictogram Vragen stellen

Vraag aan een collega om een les van u bij te wonen. Geef hem/haar het onderstaande overzicht en vraag hem de betreffende hokjes aan te kruisen. Vergelijk het resultaat met uw eigen inschatting. Als u geen collega’s heeft, kunt u misschien een opname van een les (laten) maken en uzelf aan de hand van de opnames evalueren.

doelstelling van de vraag

nooit

soms

vaak

achterhalen wat de cursisten al weten over een te behandelen onderwerp of woord

 

aan de weet komen of het niveau van de leerstof overeenkomt met het niveau van de cursisten

het denken stimuleren

de aandacht van een cursist trekken

interesse wekken voor een onderwerp

een foute gedachtegang opsporen

de mening van de cursisten over een bepaald onderwerp achterhalen

informeren naar persoonlijke zaken