Opdracht 3

iDevice-pictogram Peer teaching

Bij peer teaching geeft één docent les en spelen de andere docenten de cursisten. Kunt u voor- en nadelen van deze werkvorm bedenken?