Checklist

iDevice-pictogram Factoren die een luistertekst makkelijker maken

Relatie luisteraar tekst

De culturele en sociale afstand tussen de luisteraar en de tekst is klein
De motivatie/interesse van de luisteraar is groot
Het onderwerp van de tekst is concreet

Ja


Nee

Organisatie van de informatie
Het verhaal is helder en consistent opgebouwd
De gebeurtenissen worden chronologisch weergegeven
Het is duidelijk wanneer een verandering van onderwerp plaatsvindt
Het aantal informatie-eenheden is klein
De informatiedichtheid in de tekst is laag

Ja

Nee

Presentatie
De spreker gebruikt frequent dagelijks taalgebruik
De spreker parafraseert
De spreker gebruikt veel enkelvoudige zinnen
De spreker spreekt in rustig tempo
Het aantal verschillende sprekers is klein
De spreker heeft een voor de luisteraar bekend accent
Het beeld ondersteunt de tekst

Ja

Nee

Vocabulaire

Voornamelijk hoogfrequente woorden
Veel concrete woorden
Weinig abstracte woorden
Weinig specialistische woorden

Ja


Nee