Opdracht 5

iDevice-pictogram Non-verbale communicatie in het taalonderwijs

Bedenk welke gebaren u kunt maken bij de volgende instructies. U kunt ze uitproberen in de les of op een collega.

a. We gaan twee keer naar de tekst luisteren.

b. Doe je boek open op bladzijde 54.

c. Zet de zinnen in de goede volgorde.

d. Omcirkel het goede antwoord.

e. Onderstreep de woorden die u niet hoort.

f. Je krijgt twee strookjes papier met daarop twee zinnen. Maak van die zinnen één zin.